Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Εισάγονται 811 άτομα σε στρατιωτικές σχολές τη νέα χρονιά

Εισάγονται 811 άτομα σε στρατιωτικές σχολές τη νέα χρονιά
Στους 811 ανέρχεται ο αριθμός των εισαχθέντων στις στρατιωτικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός καθορίστηκε με το ΦΕΚ 1469,
το οποίο μεταξύ των άλλων ορίζει ότι στις στρατιωτικές σχολές  δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι δεν έχει γίνει η κατανομή των 811 θέσεων ανά κατηγορία υποψηφίων  η οποία και αναμένεται με εγκύκλιο του υπουργείου Άμυνας.
Στις στρατιωτικές σχολές, όπως είχε αποκαλύψει το news.gr, συνεχίζουν να ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες τόσο των τριτέκνων όσο και των πολυτέκνων. Στο ΦΕΚ αναφέρεται και η διαδικασία επιλογής. .Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση  ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας  που περιλαμβάνονται οι  πολύτεκνοι, τρίτεκνοι όπως και στην περίπτωση των  τέκνων −αδελφών αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, οι θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της  γενικής σειράς.
Όσον αφορά τους αποφοίτους προηγούμενων ετών αναφέρονται τα εξής:
Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2014 στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (2012 και 2013). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 90%.
2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α΄ Ομάδος ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α΄). Το ποσοστό αυτό [(κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2014 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%) υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώσεων 1α και 1β του άρθρου 2.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...